Stiftelsen

 

     

Stiftelsen KNM Narvik ble opprettet 28. september 2005 med formål å bevare fregatten KNM Narvik som museumsskip i Horten. Fregatten ble overtatt av stiftelsen under en høytidelig seremoni 12. juni 2007. Stiftelsen har som formål å formidle fregattenes oppgaver i operativ tjeneste og dens betydning for Norsk forsvarspolitikk, Norsk industripolitikk, Marinens Hovedverft og nøkkelbedrifter som Kongsberg Våpenfabrikk, Raufoss Ammunisjonsfabrikk, Nera (Norsk elektronisk radio apparatur) og Simrad i samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt. Osloklassens tekniske og maskinelle utrustning og våpensystemer samt livet ombord vises frem.