Stanavforlant

Natos stående atlanterhavsstyrke (STANAVFORLANT eller SNFL) ble opprettet i 1967. Styrken besto vanligvis av åtte fregatter og et forsyningsfartøy og skulle demonstrere solidaritet mellom medlemslandene. Norge deltok i SNFL med fregatter av Oslo-klassen fra første dag. Deltakelse i SNFL kom til å bli et regelmessig tilbakevendende oppdrag for fregattene nesten til siste slutt. Den siste av Osloklassen som deltok i SNFL, var KNM Trondheim med sjef orlogskaptein Jan Otto Hammersland i 2005. Norge bidro også med offiserer til STANAVFORLANTs stab på regelmessig basis.

KNM Narvik hadde sammen med de øvrige 4 fregattene sin base på Haakonsvern orlogsstasjon utenfor Bergen. Herfra gjennomførte hun over 60 tokt til Nord Norge, inkludert 12 besøk til Svalbard. Hun deltok i STANAVFORLANT (stående Altlanterhavsstyrken) hele 19 ganger, flere enn noen annen norsk fregatt. Etter den kalde krigen deltok KNM Narvik i våpenembargoen mot det tidligere Jugoslavia, Operation Sharp Guard i Adriaterhavet i 1994 og 1995. Hun deltok også i krigen mot terror etter 11. september 2001, Operation Active Endeavour (= bestrebelse) i Middelhavet i 2001, 2002 og 2004.

Haakonsvernporten.jpeg
F310.jpeg
Damervinkerfarvel.jpeg
Gasterpdekk.jpeg
Bunkringisjen.jpeg
HMSIllustrius.jpeg
HMSDuncan.jpeg
Mangeflaggogsoldater.jpeg
MangebterSNFL.jpeg
TrondheimogBergenSNFL.jpeg
nato1949.jpeg
Amerikanskflaggogsoldat.jpeg
previous arrow
next arrow