Venneforeningen

Venneforeningen KNM Narvik

ble opprettet i 2007 og består i dag av ca. 350 betalende medlemmer. Venneforeningen er en selvstendig organisasjon som arbeider i et nært samarbeid med Stiftelsen KNM Narvik.

Formålet med venneforeningen er for det første å støtte arbeidet med å bevare fartøyet og å skape et sosialt miljø rundt museumsfregatten.

Venneforeningen utfører årlig nærmere 5000 dugnadstimer for å holde KNM Narvik i topp stand, og betydelig arbeid er nedlagt for å hindre at fartøyet forringes.

Enkelte vil hevde at KNM Narvik anno 2015 er i bedre kosmetisk stand enn når siste kommando ble strøket i juni 2007, og dette sier ikke så rent lite om den fantastiske dugnadsinnsatsen som nedlegges for å bevare skipet for kommende generasjoner.

Foreningen er åpen for alle som har interesse for marinehistorie og eller fregatter.

Det er mye forskjellig dugnadsarbeid om bord for å få den gamle damen til å skinne

Medlemmene i venneforeningen er sammensatt av tidligere mannskap som har tjenestegjort på de fem Oslo-klassen fregattene, veteraner fra avdelinger i forsvaret som har deltatt i ulike utenlandsoperasjoner, personell fra andre forsvarsgrener og privatper­soner med en genuin interesse for maritim historie.

Har du lyst til å være med i en utrolig hyggelig dugnadsgjeng og vaktmannskap er det bare å melde seg på. Vi har dugnader hver onsdag og lørdag fra kl. 10.00 og så lenge man har tid og krefter. Da er det bare å møte opp på KNM Narvik på en av disse dagene så vil du bli godt mottatt og integrert i den store og arbeidsvillige dugnadsfamilien.

Leder Lorang Nyborg 

Ønsker du å bli støttemedlem eller være med oss i dugnadsgjengen?

Meld deg inn i VENNEFORENINGEN KNM NARVIK